Over De Zeyp

Algemeen
Programma
Glokaal

Algemeen

De Zeyp is een van de 22 Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel. Als gemeenschapscentrum in één van de kleinste gemeentes in Brussel, wil De Zeyp bijdragen tot het verbeteren van de leefkwaliteit van alle bewoners. 

De inrichtende overheid van De Zeyp is de Vlaamse Gemeenschapscommissie en als gemeenschapscentrum valt De Zeyp onder het decreet Lokaal Cultuurbeleid. De 22 gemeenschapscenra vormen samen het N22. 

De Zeyp werkt op de volgende thema's:

 • culturele participatie, animatie en cultuurspreiding
 • communicatie, informatie en dienstverlening
 • educatie en permanente vorming
 • gemeenschapsvorming

Programma

De Zeyp biedt een breed programma aan alle leeftijden en in verschillende disciplines.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan samenwerkingsverbanden met het lokale gemeenschapsgebeuren, verenigingen en andere actoren in de gemeente.

Het eigen culturele aanbod heeft onder andere:

 • Een reeks literaire namiddagen, opgezet samen met een viertal verenigingen en het Lokaal Dienstencentrum;
 • concert@home een concertenreeks waarbij jonge en ervaren muzikanten klassiek of jazz brengen in de gemoedelijke sfeer van een huiskamer;
 • Het Plazey festival, dit wordt in samenwerking met De Platoo, Beeldenstorm en Zinnema georganiseerd.
 • Bar Eliza, zomerbar in het Elisabethpark met programmatie in en rond, in samenwerking met De Platoo georganiseerd. 
 • De eigen creaties van jaarlijks twee inclusieve dans- of theaterproducties door personen met beperkingen, onder de projectlijn ZET6 (Facebook pagina)

Aangevuld met een aantal familievoorstellingen met leuke omkadering voor de kinderen, vindt iedere generatie of cultuurliefhebber hier dus zeker zijn gading!

Ook gemeenschapsvorming en participatie krijgen een eigen invulling:

 • Een reeks taalstimulerende initiatieven voor nieuwe burgers, van koken tot samen zingen en zelfs een eigen orkestje;
 • Een aantal wijkontbijten om als Nederlandstalige elkaar te leren kennen; 
 • In de verlofperiodes creatieve en sportieve kindercursussen samen met De Kroon en De Platoo;
 • Een reeks muzieknamiddagen van musette, over operette tot eerder populaire muziek;

Glokaal

Het werkgebied van De Zeyp is de lokale gemeente, de eigen buurt, wijk en stad. 

Maar de Zeyp probeert al vele jaren dit lokale niveau op te tillen met een blik op Europa. Ze doet dit door eigen programma's samen te brengen met vergelijkbare initiatieven of partners elders in Europa. Door Europese jongeren uit te nodigen een tijdje mee te komen werken in De Zeyp. Door de lokale gemeenschap te betrekken in een interculturele gebeuren in een internationale omgeving, naast de lokale interculturele aanpak met de nieuwe burgers in de eigen omgeving.