Lokaal Dienstencentrum

de rotonde

algemeen
missie en visie
dienstverlening
openingsuren

 

Algemeen

In het Dienstencentrum De Rotonde valt er dagelijks heel wat te beleven. Het centrum is 32u per week open. Tijdens die openingsuren zijn de centrumleider en de medewerkers permanent aanspreekbaar en kan je bij hen terecht met al je vragen, zorgen, talenten, interesses en behoeften.

Het centrum biedt immers naast de dagelijkse ontspannende activiteiten (rummikub, turnen, gezellig samenzijn…) ook regelmatig infosessies en gespreksgroepen omtrent interessante onderwerpen. Wie graag nog wat wil bijleren, komt er zeker aan zijn trekken in de multimedia-activiteiten, workshops en allerhande spreekbeurten.

Elke werkdag kan je terecht in het dienstencentrum voor een lekker warm middagmaal. Daarnaast biedt het centrum, indien nodig ondersteuning bij vervoer van en naar het centrum en bij het doen van je boodschappen. Je kan er ook een afspraak maken voor pedicure, manicure en gelaatsverzorging. Daarenboven zal het dienstencentrum je verder helpen in je zoektocht naar klusdiensten, poetshulp, gezinshulp en naar alle voorzieningen die je nodig hebt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Kan men je het antwoord niet bieden, dan word je ongetwijfeld doorverwezen naar een andere dienst.

Maar boven alles is het Dienstencentrum De Rotonde een ontmoetingsplaats. Je kan er kennis maken met andere mensen uit je buurt. Heb je zelf wat vrije tijd en wil je graag als vrijwilliger aan de slag in het dienstencentrum, laat dit dan snel weten aan de centrumleider of medewerkers van het Dienstencentrum De Rotonde.

Voor meer inlichtingen vraag naar:
Maria Nicolas - centrumverantwoordelijke Dienstencentrum
02 422 00 50
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren
dienstencentrum@dezeyp.be

Ellen Splinter - stafmedewerker lokaal dienstencentrum
ellen.splinter@dezeyp.be

Ano Avedis - onthaal/administratie
ano.avedis@dezeyp.be

Terug naar boven

De missie en visie

Lokaal dienstencentrum De Rotonde organiseert ontmoetingsmogelijkheden, diensten en activiteiten vanuit een laagdrempelige infrastructuur.
Wij richten ons tot personen, in het bijzonder kwetsbare thuiswonende personen uit Ganshoren en omliggende gemeenten.
Ons doel is hen in staat te stellen zolang mogelijk hun zelfstandigheid in de wijk te behouden en hun integratie in de gemeenschap te bevorderen.
Het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden, diensten en activiteiten is onze kerntaak.
Deze kerntaak beoogt de zelfstandigheid te verhogen, de emancipatie te bewerkstelligen en het sociaal netwerk te versterken via onthaal, ontmoeting, informatieve, recreatieve, vormende en buurtgerichte activiteiten en een aanbod van aangepaste en ondersteunende diensten voor de doelgroep.
Het dienstencentrum schakelt zich in in de bestaande thuiszorg.
Wij maken in eerste instantie onze gebruikers wegwijs in het bestaande aanbod. Zonodig, en in de mate van onze mogelijkheden, vullen wij leemtes in.
Er wordt zoveel mogelijk concreet samengewerkt en overlegd met de bestaande organisaties.
Kwetsbare thuiswonenden zijn mensen die zorgbehoevend zijn op fysisch, psychisch, sociaal of materieel vlak of die onvoldoende toegerust zijn om volwaardig te functioneren in de samenleving.

De visie

De gebruikers staan centraal in de werking van het Dienstencentrum De Rotonde.
Uitgangspunt bij elke behandeling is hun waardigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het aanbod is er op gericht de eigen mogelijkheden van de gebruikers te stimuleren.
Wij respecteren zoveel mogelijk de individuele levensstijl van onze gebruikers, inclusief hun politieke, levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuigingen, voor zover deze op een democratische gezindheid teruggaan.
Wij waken er bovendien over dat de gebruikers verdraagzaam met elkaar omgaan.
De medewerkers van het Dienstencentrum De Rotonde  respecteren de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en hun omgeving en springen discreet om met de verkregen informatie.
Dienstencentrum De Rotonde is er voor ieder die op ons beroep wil doen.
Wij dragen er zorg voor dat barrières van fysieke, culturele, psychologische en sociale aard daar geen beletsel toe vormen.
Wij garanderen de inspraak van onze gebruikers in de algemene werking middels daartoe geëigende structuren.
Nog in dit perspectief stimuleren en ondersteunen wij de inschakeling van vrijwilligers in onze werking. De omgang met het personeel verloopt in respect voor de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en de geest van het sociaal overleg.

Dienstencentrum De Rotonde streeft naar een eigentijds, op maatschappelijke behoeften gebaseerd aanbod van ontmoetingsmogelijkheden, diensten en activiteiten.
Wij hanteren hierbij de meest geschikte, op vroegere en actuele inzichten gebaseerde methodieken. Dit aanbod is geïntegreerd en zorgt ervoor dat de gebruikers terecht kunnen met hun uiteenlopende noden, vragen, zorgen, talenten en interesses. Vanuit deze noden, vragen, zorgen, talenten en interesses sturen wij ons eigen aanbod bij en formuleren en signaleren we waar nodig suggesties tot afstemming en bijsturing van het zorgbeleid.

Terug naar boven

Dienstverlening

Warme maaltijden
Je kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons terecht voor een warme maaltijd. Deze wordt besteld bij Traiteur Ronny uit Affligem en warm geleverd in het dienstencentrum. De menukaart kan je bij ons opvragen. Prijs: 5,50 euro. Reserveren is verplicht, ten laatste op donderdag voor 14u voor de maaltijden van de daaropvolgende week. Op woensdag verwennen we je graag met een heerlijk kommetje soep met dagverse groenten. Prijs voor de soep: 2 euro, brood inbegrepen. Reserveren voor de soep is niet nodig. Wens je een volledige maaltijd thuisbezorgd? Bel ons en we brengen je in contact met de juiste dienst. Allergenenlijst is beschikbaar aan het onthaal.

Vervoerdienst
Ben je moeilijk te been en wil je graag deelnemen aan de activiteiten van het dienstencentrum? Het dienstencentrum werkt samen met Sociaal Vervoer Brussel. Je wordt dan om 11u opgehaald en om 14u terug naar huis gebracht. Wens je langer te blijven? We helpen je graag verder. Ook als je vervoer nodig hebt voor een bezoek aan de dokter of de specialist. We brengen je met de juiste dienst in contact.

Klusjesdienst
Zit je met een lekkende kraan, een piepende deur.. Moet er een kamertje geschilderd worden of gordijnen opgehangen.. Is je woning niet langer aangepast aan je noden? Bel ons. We brengen je met de juiste dienst in contact.

Retouchedienst
Je kleren laten herstellen of aanpassen? Een kostuum op maat laten maken? Gordijnen maken of inkorten? Het dienstencentrum werkt samen met de ateliers van de vzw Welvaartkapoen

Boodschappendienst
Die grote pakken dragen valt je steeds zwaarder? Je vindt het leuk om in gezelschap je boodschappen te doen? Wij brengen je samen met je boodschappen tot aan je voordeur! Bijdrage: 4 euro voor het vervoer. Let wel, inschrijven vooraf is noodzakelijk!

Manicure-medische pedicure-gelaatsverzorging
In het dienstencentrum kan je terecht voor manicure, pedicure, epilatie van het gelaat en zelfs voor een gelaatsverzorging. Let wel, enkel op afspraak.

Sociale dienst
Zit je ergens mee? Weet je niet goed waar terecht? Vragen over verpleging aan huis, gezins- en bejaardenhulp, personenalarmsystemen…? Of gewoon nood aan een luisterend oor? Kom langs tijdens de openingsuren van het dienstencentrum. Kan je je niet verplaatsen en wens je een bezoek aan huis, bel ons voor een afspraak.

Inclusie Vlaanderen, Afdeling Brussel
Deze Vlaamse vereniging voor hulp aan mensen met een verstandelijke handicap, de familieleden en mantelzorgers ondersteunt je in al je vragen en problemen die je tegenkomt in de zorgen van kinderen en volwassenen met beperkingen. In Ganshoren kan je daarvoor terecht bij René Wellens, 02/428 50 63 of in het dienstencentrum. Het hoofdkantoor bevind zich in Schaarbeek, Albert Giraudlaan 24, 02/247 28 20

Diabetes Info-en verdeelpunt Ganshoren
Diabetes? Insuline-afhankelijk? Zit je met vragen over deze ziekte? In het dienstencentrum kan je een uitgebreid folderrek over diabetes raadplegen. Wil je meer informatie? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Dienstencentrum De Rotonde werkt hiervoor samen met de Diabetes Liga.

Lees-en computerhoek
In onze leeshoek vind je boeken en verschillende tijdschriften, onder andere Plus-Magazine en Plus-3-Magazine. Er staat ook een computer die je direct toegang geeft tot informatie en nieuws wereldwijd. Wil je graag de krant lezen, ook dat kan, dankzij onze samenwerking met de Nederlandstalige bibliotheek van Ganshoren.

Ontmoetingsruimte
In onze ontmoetingsruimte ben je altijd welkom voor een babbeltje, een drankje, een spelletje, ... Onze talrijke ploeg vrijwilligers staan klaar om je te verwelkomen en je de weg te wijzen. Regelmatig vinden er ook activiteiten plaats, begeleid door een van de vrijwilligers. 

Terug naar boven

Openingsuren

OPENINGSUREN
Openingsuren onthaal:
maandag tot vrijdag 9:30 - 12:30 en 13:00 -16:30
Openingsuren ontmoetingsruimte:

Doorlopend 10:00 - 16:30

 

Dienstencentrum De Rotonde vzw wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Terug naar boven