Internationale werking

GC De Zeyp werkt sinds een twintigtal jaren mee in Europese projecten.

De eerste jaren waren dit vooral individuele uitwisselingen en samenwerkingen in het kader van 'Land in Zicht', een jaarlijks terugkerend project waarbij een vreemd land veertien dagen lang in de kijker werd gezet.

Daarnaast waren er verschillende buitenlandse jongeren in het kader van het EVS-European Voluntary Service telkens tussen 6 en 12 maanden te gast in Ganshoren; Meestal jonge kunstenaars die in situ ook een kunstwerk achterlieten:

- muurschildering op sporthal Ganshoren
- Bloembakken met pastel kindertekeningen in de sociale woonwijk de Villa's
- muurschildering tegen de zijmuur van de woning Zeypstraat 55

Sinds 2011 is De Zeyp als partner en/of coordinator in enkele grotere Europese projecten projecten.

- GUIA
- He(u)rit-age
- 2WARDs-Europe
- Educathe+
- GUIA 2
- YES WE ARE IN

Een stamedewerkster van De Zeyp, Grietkin, nam ook deel aan het eerste Europese uitwisselings project van de Entiteit Gemeenschapscentra in 2015.

Ivo Peeters, centrumverantwoordelijke van 1994 tot eind 2019 was tevens voorzitter van het ENCC, het Europees Netwerk van Culturele Centra. Al die tijd was het secretariaat van dit netwerk gehuisvest in De Zeyp.