Educathe+

 
EDUCATHE + is een Europees samenwerkingsverband (in Erasmus+) van acht partners uit zes EU-lidstaten en één partnerland die samen naar streven om de arbeidsparticipatie van personen met een beperkinge (PWD) te verbeteren door het gebruik van theater en dans. 
 
Doel is methodieken aanreiken om kerncompetenties theater en dans te verbeteren en om deze te delen met elkaar. Theater en dans kan de zichtbaarheid van copetenties van personen met beperkingen verhogen waardoor vooroordelen kunnen weggewerkt worden in hun weg naar de arbeidsmarkt.
 

Geschiedenis

Theater + education_e + De basis methode ( "Educatief theater als plek voor de bestrijding van discriminatie van PWD - EDUCATHE) is opgericht in Zagreb in 2008 en heeft sindsdien een sterke invloed gehad op de betrokkenen:  "niet-gehandicapten", "gehandicapten" en begeleiders. Het is een open groep die nieuwe input opneemt vanuit de sindsdien internationaal betrokken lokale groepen . Het partnerschap wordt gebruikt om methoden te delen en daardoor elkaars werking te verrijken via deze gedeelde ervaring van partners.  Zo heeft educathe+  haar plaats in het informeel levenslang leren, met het oog op verbeteren van kansen tot werkgelegenheid. 
 

Methodiek

Het twee jaar durende samenwerkingsverband organiseert in totaal 40 dagen educatieve workshops, in 8 internationale treffens van vijf dagen. De workshops zijn actieve theater-dans workshops met innovatieve methodieken. Elke vijfdaagse workshop leidt tot een voorstelling (8 theater voorstellingen) waardoor het project ook het 'publieks'-bewustzijn over artistieke mogelijkheden van personen met beperkingen verhoogt.
De workshops gaan uit van het verbeteren van de "soft-skills" (in de EU Kerncompetenties beschreven) die nodig zijn voor het verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
De site-specific optredens met een internationaal gezelschap op de locaties symboliseren de band tussen de EU en de lokale gemeenschap. Na de  optredens wordt het publiek interactief betrokken en wordt het een ontmoetingsplaats waar mensen met een handicap uit verschillende landen en het lokale publiek kunnen communiceren.
 
GC DE ZEYP en Educathe+
 
Workshop Zagreb, november 2015
Deelname door:
Anja Wouters, educatief medewerker Theater-dans in TIEVO, Tienen 
Nicky Claes, mechelen 
Als Project Manager voor De Zeyp nam ook Ivo Peeters deel
Meer info en een promotiefilm over de voorstelling vind je hier: http://upset.hr/en/performance-invisible-ability-21-november-2015-zagreb-croatia/
 
Workshop Thessaloniki, 
Deelname door:
Caroline Rottier
Meer info en een promotiefilm over de voorstelling vind je hier: http://theatroaratos.wix.com/theatro#!thessaloniki/c1swo 
 
Workshop België, De Zeyp
Zie volgende pagina's voor meer info: 
 
 
Algemeen overzicht van videos en foto's over EDUCATHE+ 
vind je hier:
 
Andere partners in het project:

 

This project has been funded with support from the European Commission.  This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.