2WARdS-Europe

I

Titel in het Engels, te lezen met de dubbele betekenis:

  • Towards-Europe:
    naar meer Europa.
  • Two war’s Europe:
    twee wereldoorlogen

2WARdS Europe is een op zijn einde gelopen initiatief van en gecoördineerd door de Zeyp - Lokaal Dienstencentrum en gemeenschapscentrum samen. Ook onze Franstalige collega's van La Villa maakten deel uit van het project en vormden één van de 11 partners uit 10 landen. Over heel Europa dialogeerden senioren en jongeren in het kader van dit project, wat resulteerde in het gezamelijk uiten van een vredesboodschap in Brussel in mei 2014.

In 2014 was het immers precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog losbrak. Bij iedereen roept dit Flanders Fields, de IJzervlakte en al de gruwelijke beelden ervan op. Gegrift in het collectief geheugen van ons land. Er zou jammer genoeg nog een tweede oorlog volgen voordat Europa besefte dat meer samenwerking en dialoog oorlogen kan vermijden.

Het is vanuit deze basisgedachte dat ook het Lokaal Dienstencentrum en het gemeenschapscentrum rond dit thema werkten met een dubbel doel: een dialoog – met woorden, beelden of andere vormen van expressie – voeren tussen de oudere en de jongere generaties over oorlogen, conflicten, over vrede.

Fotogalerij: 
A
B
C
DE
FG
G