Op de koffie met Frans L. Van Den Brande

14.12.2017

Op de koffie met Frans L. Van Den Brande
Het jaar 2017 wordt Luthers ingekleurd. De traditie wil dat 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517 de rebelse augustijn Maarten Luther 95 stellingen tegen de slotkerk van de Duitse universiteitsstad Wittenberg hing. Het is een lange lijst van protest tegen de misbruiken van de aflatenpraktijk van de kerk van Rome. In de geschiedenisboeken staat deze symbolische datum bekend als Hervormingsdag: de start van de reformatie. Luther vertaalde de Hebreeuwse en de Griekse bijbel uit de grondtekst, waardoor hij een impuls gaf aan de Duitse taal. Zijn theologische opvattingen over onder andere genade, de vrijheid van de kinderen Gods, het misoffer, het priesterambt en celibaat, en de verhouding kerk en staat, bezorgden hem de banvloek van de kerk en van de keizer. Daaropvolgende godsdienstoorlogen, vluchtelingenstromen en de vrede van Munster hertekenden de politieke, culturele en religieuze kaart van Europa. Vijf eeuwen later zijn vele van Luthers ideeën gemeengoed geworden.

Algemene informatie

Thema: 
Literatuur, Educatief
Wanneer: 
14.12.2017
vanaf 14:30
Waar: 
Gemeenschapscentrum De Zeyp vzw
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren
Taalniveau Nederlands: 
Extra info: 
Prijs: 
€ 5

Op de koffie met Frans L. Van Den Brande

Prijs

€ 5

Reservatie

GC De Zeyp
tel 02 422 00 11
onthaal@dezeyp.be

Waar

Gemeenschapscentrum De Zeyp vzw
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren

Bereikbaarheid

bus 84, 87 en nachtbus N16; halte Nereus of Lowet